VII Workshop en Economía Valenciana.

«Els Nous Reptes de l’economia [...]